• 5/31/2023 10:37:01 PM
  • Tehran : IR of Iran
  • 8353 - 11 - 33 - 9821+
  • 3456 - 11 - 33 - 9821+
  • 2816 - 198 - 912 - 98+
  • 8094 - 179 - 912 - 98+

آلومینوم اکتیو

  • آلومینوم اکتیو
  • آلومینوم اکتیو
آلومینوم اکتیو
آلومینوم اکتیو

”آلومینا“ سه کاربرد عمده و مهم در صنعت دارد: جاذب یا خشک کننده، تهیه فلز آلومینیم ،کاتالیست و پایه کاتالیست. آلومینای فعال به طور وسیع در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به عنوان جاذب، کاتالیست و پایه کاتالیست به کار می­رود. علت این امر، قیمت مناسب، مقاومت مکانیکی و حرارتی بسیار خوب، بالا بودن مساحت سطح فعال و همچنین ساختار حفره­های آلومینای فعال می­باشد. ویژگی­های ذکر شده باعث می­شود که این ماده به­ عنوان جاذب در خالص ­سازی­ها و پایه بسیاری از کاتالیست­های ­مورد نیاز صنایع مذکور گردد.

  • توضیحات تکمیلی
  • توضیحات فنی
  • پیام های شما (0)

آلومینوم اکتیو و توضیحات تکمیلی

آلومینای فعال نیز به طور گسترده ای برای از بین بردن فلوراید از آب آشامیدنی استفاده می شود. در ایالات متحده ، برنامه های گسترده ای برای فلوریداسیون آب آشامیدنی وجود دارد. با این حال ، در مناطق خاصی مانند منطقه راجستان هند ، فلوراید زیادی در آب وجود دارد که باعث ایجاد فلوروز می شود. مطالعه ای در دانشگاه هاروارد نشان داد که پایین بودن ضریب هوشی کودکی که در معرض مقدار زیاد فلوراید قرار گرفنه استقابل اثبات است.

فیلترهای آلومینای فعال شده به راحتی می توانند سطح فلوراید را از 10 ppm به کمتر از 1 ppm کاهش دهند. مقدار فلوئوراید که از آب تصفیه شده خارج می شود بستگی به این دارد که آب در واقع چه میزان با فیلتر آلومینا در تماس است. اصولاً هرچه آلومینا بیشتر در فیلتر باشد ، فلوراید کمتری در آب نهایی و فیلتر شده قرار می گیرد. آب با دمای پایین تر و pH کمتر (آب اسیدی) نیز به طور مؤثر فیلتر می شوند. pH ایده آل برای درمان 5.5 است ، که می تواند تا 95٪ سرعت حذف را انجام دهد.

طبق تحقیقات انجام شده توسط V.K.Chhabra ، رئیس شیمیدان retd. P.H.E.D. Rajasthan ، آلومینا فعال شده ، هنگامی که به عنوان فیلتر فلوراید استفاده می شود ، در شرایط مزرعه بهترین راه حل با محلول چاودار (هیدروکسید سدیم ؛ NaOH) ، اسید سولفوریک (H2SO4) است.

ظرفیت جذب فلوراید (FUC) آلومینای فعال شده می تواند تا 5000 میلی گرم در کیلوگرم باشد. FUC با استفاده از V.K. روش چابهرا را می توان به شرح زیر تعیین کرد:

محلول فلوئورید: 22.1 گرم NaF را در آب مقطر حل کرده و تا 1000 میلی لیتر رقیق کنید. 1 میلی لیتر = 10 میلی گرم فلوراید. 10 میلی لیتر در لیتر = 100 میلی گرم بر لیتر فلوراید.

روش:

به یک لیتر آب مقطر شبیه سازی شده حاوی 100 میلی گرم در لیتر فلوراید ، با استفاده از دستگاه تست شیشه در 100 دور در دقیقه حرکت دهید. 10 گرم AA را تحت آزمایش اضافه کنید. بعد از یک ساعت دستگاه را خاموش کرده و محلول را بیرون بیاورید. بعد از 5 دقیقه ، محلول رویی را با دقت غلیظ کنید و فلوراید را تعیین کنید. تفاوت بین غلظت فلوراید آب اصلی و تصفیه شده را محاسبه کنید. اختلاف را در 100 ضرب کنید تا ظرفیت جذب فلوراید AA در میلی گرم در کیلوگرم فراهم شود.

آلومینوم اکتیو و توضیحات فنی

 Active Alumina اکتیو آلومینا موادی هستند.که دارای ظرفیت جذب بسیار بالا می باشند.به عبارتی آلومینای فعال به ماده ای بسیار متخلخل است. که انواع مایعات و گازها را بدون تغییر در حالت ساختاری خود جذب می نماید.این مواد در صنعت هوای فشرده در درایر های جذبی ( دسیکانتی) بعنوان مواد جاذب برای رسیدن به نقطه شبنم در حدود 40- درجه سانتی گراد کاربرد دارند، این مواد در اندازه های 3-5 میلی متر و 5-8 میلی متر بسته به اندازه درایر و میزان نقطه شبنم مورد نیاز استفاده می شوند.

برای ما پیام بفرستید

لطفا راه ارتباط ما با خودتان را در پیامتان مشخص کنید

برای اشتراک در خبرنامه شیمیایی پیام عضو شوید